Projecció per fil (Metal·lització)

La projecció per fil a l’igual que la projecció per alta velocitat no altera l’estructura metal·logràfica de les peces recobertes ni produeix deformacions a l’tractar-se d’un procediment en “fred”.

Amb aquest procediment podem aplicar gruixos elevats a les peces a tractar, per això és idoni per a peces que han patit desgast mecànics molt elevats, peces que han patit desgast elevats per corrosió química, o per restaurar peces fora de tolerància.

Les dimensions de la cabina ens permeten abastar peces de mides de fins a 3 metres de diàmetre.

El procediment de metal·lització també s’utilitza per al recobriment de rodets de paperera amb molibdè, recobriment de peces d’automoció, arts gràfiques, centrals hidroelèctriques…

Per a la realització dels recobriments per fil disposem d’equips per projectar per combustió i equips d’arc elèctric o “Arc Spray”. Amb tots dos equips podem recobrir tant diàmetres exteriors com diàmetres interiors, i estan dissenyats per poder fer treballs “in situ”.