Recobriment amb projecció de fil de antifricció

Projecció de fil de antifricció amb base estany per metal·lització en discos de diàmetre interior 1.200 mm i 35 mm de gruix.