Projecció per alta velocitat (H.V.O.F)

El recobriment per projecció tèrmica d’alta velocitat es basa en la combustió d’un combustible i un comburent a elevada pressió. Aquesta combustió produeix un feix que accelera les partícules foses de el material a projectar.

Amb aquest procés s’aconsegueixen recobriments densos, amb baixa porositat, i alta adherència amb gruixos molt petits. Aquest procediment és cridat també “projecció en fred” ja que les peces recobertes no arriben temperatures elevades i s’evita així possibles deformacions com en els processos de soldadura.

Procediment d’Alta Velocitat HVOF (High Velocity Oxy Fuel)

La projecció per alta velocitat és ideal per a peces que pateixen per abrasió, desgast o atacs químics.

Hi ha una gran varietat de recobriments per HVOF entre els quals cal destacar els carburs de tungstè, carburs de crom, níquel crom…