Control de qualitat

Tots els treballs realitzats són controlats minuciosament durant tots els processos de fabricació.

Els treballs realitzats es lliuren amb la certificació de Qualitat.

La qualitat de l’recobriment està garantida mitjançant la realització de provetes abans de l’inici de la feina assegurant el compliment de l’nivell de qualitat.

Cada peça s’entrega amb els seus informes de qualitat, controls dimensions, materials aportats, i en el cas dels coixinets de antifricció controls de líquids penetrants i ultrasons.

Per a això es disposa d’equips com: microduròmetre, microscopi, polidores, rugosímetre, duròmetre, mesurador de gruixos, equip d’ultrasons, líquids penetrants. I personal especialitzat per a la utilització d’aquests equips.