Projecció agulles central hidroelèctrica amb carbur de tungstè

Recobriment per alta velocitat (HVOF) amb carbur de tungstè en filtres de centrals hidroelèctriques.

Un cop recobertes es procedeix alacabado superficial de les mateixes a una rugositat inferior a 0.8 micres de Ra.