Metal·lització coll de rotor

Es rep un rotor amb el coll de coixinet gripat.

Es prepara mecanizacamente en el torn i posteriorment es recarrega amb metal·lització.

Un cop recobert es mecanitza i es rectifica a mida original.