Recarregui per metal·lització de camisa de pistó gripada

Es rep una camisa d’un pistó gripada.

Es prepara el diàmetre interior de 700 mm per 250 mm de longitud en el torn.

Un cop preparada la camisa es recobreix amb 13% Cr i posteriorment es mecanitza i rectifica a la seva mida original.