Metal·lització de pistó desgastat

Es rep pistó desgastat per reparar.

Es prepara entorn rebaixant el diàmetre i posteriorment se li aplica un recobriment per evitar el desgast.

Un cop cobert el pistó es desbastar i es rectifiquen en acabat.